Wibroizolacja budynków

Ochrona przed drganiami - Elastyczne odizolowanie budynków

Producent: Getzner

łozyskowanie budynku 

Jeżeli istnieje konieczność izolowania budynku od intensywnego ruchu ulicznego w okolicy, drgań powodowanych przez pojazdy szynowe lub usytuowane w pobliżu fabryki, proponujemy indywidualne rozwiązania przeciwwibracyjne na bazie mat wibroakustycznych. Wibroizolacja ław fundamentowych, izolacja boczna, punktowa czy ściany szczelinowe skutecznie izolują budynki i chronią je przed niepożądanymi wstrząsami zapewniając ciszę i spokój użytkownikom. To z kolei zwiększa jakość życia i pracy.

W związku z postępującą urbanizacją, coraz więcej budynków powstaje na rekultywowanych terenach narażonych na drgania. Ich źródłem są często pobliskie tory kolejowe, ulice lub sąsiadujące obiekty przemysłowe. Bez podjęcia odpowiednich działań, te budynki nie są w żaden sposób chronione przed drganiami z bezpośredniego otoczenia. Wewnątrz budynku powstają niepożądane, a częściowo także niedopuszczalnie silne wstrząsy. Wzrasta wtórne ciśnienie akustyczne w powietrzu, ponieważ drgania wzbudzają takie elementy jak stropy czy ściany. Te zewnętrzne czynniki wpływają negatywnie na jakość życia i pracy w budynku.

W technice izolacji drgań rozróżnia się izolację odbiorcy i izolację źródła. W przypadku izolacji źródła podejmowane są działania przy źródle zakłóceń (m.in. torach kolejowych, drogach komunikacyjnych, obiektach przemysłowych). Jako przykłady można przytoczyć elastyczne rozwiązania przy nawierzchni torów czy odizolowane fundamenty maszyn. Z kolei izolacja odbiorcy to rozwiązanie, mające na celu odizolowanie drgań bezpośrednio w miejscu ich oddziaływania. Stosuje się przy tym elastyczne posadowienie budynków:

 

1.Pełnopowierzchniowe podparcie budynków z bocznymi matami

 

A.Tramwaj, kolej, szybka kolej miejska itp.

B. Podziemna komunikacja szynowa

łożyskowanie budynku

2. Pasowe podparcie budynków lub ich części

3.Punktowe podparcie budynków lub ich części

4. Ściana szczelinowa między istniejącym źródłem a odbiorcą

C. Obiekty przemysłowe, maszyny itp.

D. Instalacje techniczne budynków

Elastyczne izolowanie budynków Wibroizolacja budynków

Katalog                              Katalog

 Zalety rozwiązania przyciwwibracyjnego za pomocą mat wibroakustycznych:

  • Sprawdzona ochrona budynku przed wstrząsami,

  • Zmniejszenie przenikania hałasu z zewnętrznych źródeł (ruch szynowy, obiekty przemysłowe, ulice) do budynków,

  • Wyższa jakość życia i pracy, dzięki elastycznej izolacji,

  • Izolacja przeciwdrganiowa powoduje wzrost wartości rynkowej działek i budynków,

  • Zrównoważone, przyszłościowe rozwiązanie spełniające surowe wymogi w zakresie komfortu,

 

Dlaczego warto stosować wibroizolację (izolacja drgań):

• ochrona zdrowia
• ochrona budynków
• komfort użytkowania lokali
• ochrona urządzeń
• mniejsze koszty montażu urządzeń technicznego wyposażenia budynku
• spełnianie norm akustycznych
• podwyższenie standardu lokalu/obiektu

 

 

Oferujemy bezpłatne zdalne doradztwo w doborze mat oraz wibroziolatorów.

 

Realizacje:

izolacja fundamentułożyskowanie fundamentu

izolacja punktowa podporyizolowanie pasowe

izolacja bocznaściana szczelinowa

 

 

Uwaga! Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają błędów. Braki i błędy w opisach nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W przypadku wątpliwości przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt z handlowcem.
Zamów teraz
© Wibroizolacja Spółka z o.o.
produkcja: InfraNet