Wibroizolacja maszyn i urządzeń

Wibroizolatory pierścieniowe typu V-75 - instrukcja montażu

Producent: Wibroizolacja

<< wróć do opisu

Niniejsza instrukcja montażu, stanowi uzupełnienie informacji zawartych w kartach katalogowych wibroizolatorów typu V-75.

wibroizolator pierścieniowy V-75 montaż Wibroizolacja Polska

Wibroizolatory V-75 montowane są pomiędzy podłożem a podstawą maszyny. Podłoże stanowi zazwyczaj posadzka, podłoga stropu lub konstrukcja nośna. Maszyna może spoczywać na 
wibroizolatorach bezpośrednio swoją podstawą lub też za pośrednictwem dodatkowej płyty lub ramy podporowej.
Przed przystąpieniem do czynności montażowych, należy najpierw ustalić dokładne położenie montowanej na wibroizolatorach maszyny i wyznaczyć miejsce ustawienia wibroizolatorów.
Wibroizolatory, na podłożu ustawiane są swoimi podstawami zaopatrzonymi w dwa otwory montażowe.
W otwory te, wkładane są śruby lub kotwy, za pomocą których podstawy wibroizolatorów przykręcane  zostają do podłoża. Otwory montażowe dla śrub mocujących wibroizolatory mogą być wykonane przed montażem maszyny lub w trakcie montażu.
Ważnym jest, aby usytuowanie tych otworów dostosowane było do rozmieszczenia otworów w podstawie maszyny i aby zapewniało jej właściwą lokalizację.
Wibroizolatory powinny być ustawione na podłożu w miejscach wyznaczonych lokalizacją podstawy maszyny i ewentualnie wstępnie przykręcone. Przed nałożeniem podstawy maszyny, należy
z wibroizolatorów pozdejmować nakrętki górne wraz z górnymi podkładkami, a nakrętki środkowe poziomujące wraz z podkładkami ustawić na  najniższym poziomie. Na tak ustawione wibroizolatory, można nałożyć podstawę maszyny. Następnie, dokładnie wypoziomować maszynę przez pokręcanie nakrętek środkowych wibroizolatorów, na śruby nałożyć podkładki i nakręcić nakrętki górne, zabezpieczając w ten sposób ustalone położenie maszyny.
W przypadku gdy podstawą maszyny są ceowniki lub dwuteowniki (lub z tych kształtowników jest wykonana rama), pod nakrętki górne wibroizolatorów należy zastosować podkładki stożkowe.

  UWAGA 
Podczas czynności montażowych należy zwrócić uwagę, aby nie poluźnić dolnych nakrętek kontrujących wibroizolatorów. Dlatego też, przy pokręcaniu pozostałych nakrętek, wskazanym jest
zabezpieczyć nośne śruby wibroizolatorów przed odkręceniem, przytrzymując ich czworokątne łby kluczem. Zmieniając położenie środkowych nakrętek poziomujących od raz ustalonego poziomu
(podczas podnoszenia lub opuszczania maszyny), dla zachowania równomiernego obciążenia wszystkich wibroizolatorów, należy nakrętki te pokręcać o taką samą ilość obrotów. Miarą równomiernego obciążenia wszystkich wibroizolatorów jest zachowanie jednakowej odległości (szczeliny) pomiędzy talerzem  a podstawą wibroizolatora.

Uwaga! Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają błędów. Braki i błędy w opisach nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W przypadku wątpliwości przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt z handlowcem.

Menu produktów

© Wibroizolacja Spółka z o.o.
produkcja: InfraNet