Wibroizolacja maszyn i urządzeń

Wibroizolatory kołpakowe typu KA - instrukcja montażu

Producent: Wibroizolacja

<< wróć do opisu

Niniejsza instrukcja montażu, stanowi uzupełnienie informacji zawartych w kartach katalogowych wibroizolatorów KA.

 wibroizolator kołpakowy KA monaż Wibroizolacja Polska

Wibroizolatory KA montowane są pomiędzy podłożem a podstawą maszyny. Podłoże stanowi zazwyczaj posadzka, podłoga stropu lub konstrukcja nośna. Maszyna może spoczywać na wibroizolatorach bezpośrednio swoją podstawą lub też za pośrednictwem dodatkowej płyty lub ramy podporowej.
Przed przystąpieniem do czynności montażowych, należy najpierw ustalić dokładne położenie montowanej na wibroizolatorach maszyny i wyznaczyć miejsce ustawienia wibroizolatorów. Wibroizolatory, na podłożu ustawiane są swoimi podstawami zaopatrzonymi w dwa otwory montażowe.
W otwory te, wkładane są śruby lub kotwy, za pomocą których podstawy wibroizolatorów przykręcane zostają do podłoża. Otwory montażowe dla śrub mocujących wibroizolatory mogą być wykonane przed montażem maszyny lub w trakcie montażu.
Ważnym jest, aby usytuowanie tych otworów dostosowane było do rozmieszczenia otworów w podstawie maszyny i aby zapewniało jej właściwą lokalizację. Montaż maszyny na wibroizolatorach może być realizowany w różny sposób, zależny między innymi od rodzaju otworów w podstawie maszyny. Podstawa maszyny ma zazwyczaj otwory okrągłe i wtedy maszyna nakładana jest od góry na śruby wibroizolatorów. Dla tej wersji montażu wibroizolatory powinny być ustawione na podłożu w miejscach wyznaczonych lokalizacją podstawy maszyny i ewentualnie wstępnie przykręcone. Przed nałożeniem podstawy maszyny, należy z wibroizolatorów pozdejmować nakrętki górne wraz z górnymi podkładkami a nakrętki środkowe poziomujące wraz z podkładkami ustawić na jednym, możliwie najniższym poziomie. Na tak ustawione wibroizolatory, można nałożyć podstawę maszyny. Następnie, dokładnie wypoziomować, nałożyć podkładki i nakręcić nakrętki górne, zabezpieczając w ten sposób ustalone położenie maszyny.


Dla cięższych maszyn mogą być wykonywane podstawy mające powiększone otwory z wyjęciami bocznymi. Rozwiązanie takie stosowane jest tylko w sporadycznych przypadkach. Dla takiego rozwiązania, na zamówienie klienta podkładki wykonywane są w wersji wzmocnionej, przy czym jedna z nich ma pierścieniowy występ dostosowany do powiększonego otworu w podstawie . Dla podstaw z wyjęciami bocznymi, montaż można realizować rozpoczynając od wstępnego ustawienia maszyny na podporach np. z drewnianych klocków. Dla tej wersji montażu, poziom maszyny powinien być wstępnie ustalony np. za pomocą klinów lub śrub podporowych płyty lub ramy podporowej. Wibroizolatory wkładane są w wyjęcia podstawy, z boków, po uprzednim poluźnieniu nakrętek środkowych i górnych. Po włożeniu śrub nośnych wibroizolatorów w wyjęcia, należy podkręcać równomiernie środkowe nakrętki poziomujące unosząc podstawę maszyny nieco ponad poziom podpór. W takim położeniu, podpory należy wyjąć, maszynę opuścić w najniższe położenie a następnie dokładnie wypoziomować i zabezpieczyć ustalone położenie poprzez dokręcenie nakrętek górnych.

UWAGI:

Podczas czynności montażowych należy zwrócić uwagę, aby nie poluźnić dolnych nakrętek kontrujących wibroizolatorów dlatego też, przy pokręcaniu pozostałych nakrętek, wskazanym jest zabezpieczyć  nośne śruby wibroizolatorów przed odkręceniem, przytrzymując ich czworokątne łby kluczem. Zmieniając położenie środkowych nakrętek poziomujących od raz ustalonego poziomu (podczas podnoszenia lub opuszczania maszyny), dla zachowania równomiernego obciążenia wszystkich wibroizolatorów, należy nakrętki te pokręcać o taką samą ilość obrotów. Miarą równomiernego obciążenia wszystkich wibroizolatorów jest zachowanie jednakowej odległości (szczeliny) pomiędzy obudową a podstawą wibroizolatora.

Uwaga! Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają błędów. Braki i błędy w opisach nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W przypadku wątpliwości przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt z handlowcem.

Menu produktów

© Wibroizolacja Spółka z o.o.
produkcja: InfraNet