Wibroizolacja maszyn i urządzeń

Wibroizolatory sprężynowe typu BLR - instrukcja montażu

Producent: Wibroizolacja

<< wróć do opisu

Instrukcja montażu wibroizolatorów sprężynowych blokowych BLR

Wibroizolatory sprężynowe blokowe typu BLR montowane są pomiędzy podłożem a podstawą maszyny.
Podłoże stanowi posadzka, strop lub konstrukcja nośna. Maszyna może spoczywać swoją podstawą bezpośrednio na wibroizolatorach albo też za pośrednictwem dodatkowej płyty (dot. głównie pras) lub ramy podporowej (dot. głównie wentylatorów i pomp).
Wibroizolatory BLR 4 i BLR 8 dostarczane są w stanie wstępnego naprężenia (wstępne ugięcie sprężyn ok. 15 mm).

Montaż wibroizolatorów należy prowadzić w sposób następujący:
1. Montowaną maszynę ustawić dokładnie w miejscu jej zainstalowania, na podporach (np. na drewnianych belkach) tak, aby odległość między podłożem a powierzchnią oparcia na wibroizolatorach wynosiła 115 - 120 mm. 
2. Pod maszynę (płytę lub ramę) wsunąć wibroizolatory po uprzednim wykręceniu z nich śrub nośnych. Następnie na otworach w podstawie ułożyć podkładki i włożyć śruby nośne, które należy wkręcić w tuleje wysuwne wibroizolatorów-do wyczuwalnego oporu. 
3. Jeżeli to możliwe, przez otwory w podstawach wibroizolatorów wiercić otwory pod kotwy lub śruby mocujące je do podłoża.
 4. Jeżeli brak jest możliwości wiercenia otworów jak w punkcie 3, trasować na podłożu miejsca, w których należy wiercic otwory. Następnie należy przesunąć maszynę tak, aby umożliwić wiercenie otworów w oznaczonych miejscach. Po wywierceniu otworów, maszynę ustawić w poprzednie położenie, po czym przymocować podstawy wibroizolatorów do podłoża.
5. Pokręcać stopniowo w prawo kolejne śruby nośne wibroizolatorów. Czynność tą należy powtarzać do czasu gdy podstawa maszyny (płyta, rama) zostanie uniesiona nieco ponad podpory. 
6. Usunąć podpory.
7. Usunąć (wykręcić) śruby naprężaczy wibroizolatorów. W razie konieczności, jeszcze nieco podnieść maszynę wkręcając śruby nośne wibroizolatorów, tak aby było możliwe wyjęcie śrub naprężaczy.
8. Pokręcać stopniowo w lewo śruby nośne. Czynność tą powtarzać do momentu styku kołnierzy tulei wysuwnych z kołnierzami tulei stałych.
9. Pokręcać srubami nośnymi wibroizolatorów tak, aby odległość pomiędzy płytą dolną a płytą górną była zbliżona do wielkości "X" podanej indywidualnie dla każdego wibroizolatora.
W przypadku, gdy stosowane są wibroizolatory pracujące pod takim samym obciążeniem statycznym, należy pokręcac śrubami nośnymi tak, ażeby odległości pomiędzy płytami dolnymi 
i górnymi były takie same.
10. Sprawdzić wypoziomowanie maszyny. Przez odpowiednie pokręcanie śrubami nośnymi dokonać wymaganych korekt.
11. Po wypoziomowaniu maszyny należy dokręcić do silnego oporu nakrętki blokujące śrub nośnych. Przy zastosowaniu wibroizolatorów BLR 4 należy dodatkowo wykonać następujące czynności:
- poluzować nakrętki kontrujące śrub blokujących,
 - dokręcić do oporu śruby blokujące,
- dokręcić nakrętki kontrujące śrub blokujących.

Uwaga dodatkowa.
 Po około 2 tygodniach pracy maszyny, sprawdzić jej wypoziomowanie i w razie potrzeby dokonać odpowiedniej korekty.

wibroizolator blokowy sprężynowy BLR

Uwaga! Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają błędów. Braki i błędy w opisach nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W przypadku wątpliwości przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt z handlowcem.

Menu produktów

© Wibroizolacja Spółka z o.o.
produkcja: InfraNet