Zasady doboru wibroizolatorów

Do prawidłowego doboru wibroizolatorów niezbędne są następujące informacje:

 • rodzaj maszyny np. tokarka, prasa, wentylator, pompa, agregat prądotwórczy,
  co umożliwia ustalić czy będą to wibroizolatory ustawione swobodnie na posadzce  czy też mocowane do posadzki.
 • ciężar całkowity maszyny i ilość otworów w podstawie (ilość punktów podparcia),
  co pozwala na wstępny dobór obciążeń jednostkowych wibroizolatorów i ich ilości,
 • położenie środka masy maszyny, co umożliwia taki dobór wibroizolatorów, aby nie dopuścić do ich przeciążenia, a jednocześnie skuteczność ich działania  była do siebie zbliżona.
 • częstotliwość drgań własnych maszyny wynikająca np. z prędkości obrotowej silnika, wirnika, ilości taktów itp.
  co pozwala na dobór wibroizolatorów o takiej częstotliwości drgań własnych, które zapewnią optymalną skuteczność wibroizolacji.
 • rodzaj otworów w podstawie np. przelotowe niegwintowane lub gwintowane, nieprzelotowe gwintowane itp.
  co umożliwia dobranie właściwego typu wibroizolatora
 • grubość podstawy maszyny,
  warto sprawdzić, w celu stwierdzenia czy w dobranych wibroizolatorach jest wystarczająco długa śruba (czasem np. dla frezarek istnieje potrzeba wykonania dłuższych śrub) lub otwory są w niszach i śruby powinny być krótsze
 • wymagania specjalne np. kontakt z żywnością, agresywne środowisko, wysoka temperatura itp.
  co umożliwia dobór takich wibroizolatoróe, którezapewnią właściwe funkcjonowanie i odpowiednią trwałość w określonych warunkach środowiskowych.

          Przy doborze wibroizolatorów do maszyn charakteryzujących się zmiennymi w szerokim zakresie parametrami pracy i zmienną masą całkowitą (wraz z ładunkiem np. obrabiarek do metali), zaleca się, aby obciążenie wibroizolatorów nie przekraczało 70% maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.

Dla maszyn i urządzeń , które ze względu na niewystarczającą sztywność podstawy nie nadają się do bezpośredniego ustawienia na wibroizolatorach, należy stosować odpowiednio sztywne ramy podporowe.
Wskazanym jest aby tego typu maszyny były dostarczane wraz z ramami i wibroizolatorami przez ich wytwórców. Dotyczy to głównie producentów wentylatorów.

Ramy  lub płyty należy również stosować dla maszyn smukłych (duży stosunek wysokości do mniejszego wymiaru podstawy), a szczególnie o udarowym charakterze pracy.
Zapewni to odpowiednią stateczność maszyny.
Zaleca się również, aby dla maszyn o wyraźnie udarowym charakterze pracy (np. nożyce gilotynowe do blach), obciążenie statyczne wibroizolatorów nie przekraczało 50% maksymalnego dopuszczalnego obciążenia. Dla pras pracujących w cyklu wielotaktowym, rezerwa ta powinna być jeszcze większa.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Wibroizolacja Spółka z o.o.
produkcja: InfraNet