Szukaj

Szukaj

Polityka Prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Wibroizolacja Sp. z o. z siedziba w Gliwicach, ul. Toszecka 102.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– realizacji zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
– wypełnienia obowiązków podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
-ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
-prowadzenia korespondencji mailowej i udzielania odpowiedzi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z administratorem przy realizacji zamówienia oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora.

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, adres, NIP, Pesel, numer telefonu, adres e-mail, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym dane osobowe przechowywane w postaci elektronicznej mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza granicami RP.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

10. Korzystanie z niniejszej strony internetowej wiąże się z przechowywaniem informacji i uzyskiwaniem dostępu do informacji już przechowywanej na urządzeniu końcowym użytkownika końcowego w postaci tzw. plików cookies. Wykorzystywanie tych plików jest konieczne do dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądaną przez użytkownika końcowego. Administrator nie stosuje innych rodzajów plików i nie umożliwia ich stosowania osobom trzecim.

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt, np. poprzez e-mail:biuro@wibroizolacja.pl